Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-01-2014

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-listopad 2013 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-listopad 2013 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2013 rok

Wykonanie za 
(11/2013)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

814 524,62

8 654 463,85

79,39%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 146 609,00

184 928,26

1 731 463,54

80,66%

2

leki stosowane w chemioterapii

590 600,00

30 280,09

368 132,32

62,33%

3

Refundacja, w tym:

8 163 874,00

599 316,27

6 554 867,99

80,29%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 123 142,00

598 104,81

6 539 843,06

80,51%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

30 518,00

804,25

11 500,53

37,68%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

10 214,00

407,21

3 524,40

34,51%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności