Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-07-2015

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - maj 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - maj 2015 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2015 rok

Wykonanie za
(05/2015)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

871 459,40

4 418 450,87

40,53%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 525 438,00

185 071,47

878 590,95

34,79%

2

leki stosowane w chemioterapii

597 740,00

43 082,28

201 240,23

33,67%

3

Refundacja, w tym:

7 777 905,00

643 305,65

3 338 619,69

42,92%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 743 103,00

641 593,06

3 330 202,03

43,01%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 604,00

1 422,57

5 973,30

23,33%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 198,00

290,02

2 444,36

26,57%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności