Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

09-05-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - marzec 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - marzec 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(03/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 504 143,00

959 014,54

2 711 961,38

23,57%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 764 070,00

208 753,62

588 138,77

21,28%

2

leki stosowane w chemioterapii

595 978,00

44 567,69

126 039,49

21,15%

3

Refundacja, w tym:

8 065 031,00

705 693,23

1 997 783,12

24,77%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 038 375,00

704 079,26

1 993 240,23

24,80%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 369,00

832,18

2 689,80

13,89%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

7 287,00

781,79

1 853,09

25,43%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

79 064,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

 

Wszystkie aktualności