Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik PRH

05-04-2019

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 30/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, Zarządzenia Nr 33/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 19), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 280.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z komunikatem z dnia 11.02.2019 r., dotychczasowe 13-znakowe kody EAN oraz 14-znakowe kody GTIN należy uznać za równoważne.

 

Wszystkie aktualności