• A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla pacjenta

27-03-2015
Ważność recept

Pamiętaj, że recepty wystawione przez lekarza lub felczera nie są ważne bezterminowo. Najczęściej ważność recepty wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji - jeśli taka została określona na recepcie. Od tej reguły są jednak wyjątki i w przypadku niektórych leków termin realizacji recept może być krótszy (np. na antybiotyki) lub dłuższy (np. na preparaty immunologiczne).

Termin realizacji wystawionych recept nie może przekroczyć

  • antybiotyki - 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia,
  • preparaty immunologiczne - 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty wystawienia,
  • leki sprowadzane z zagranicy - 120 (stu dwudziestu) dni od daty wystawienia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności