Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

21-07-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na środowisku testowym oraz produkcyjnym udostępnione zostały usługi sieciowe w wersji 4.0, w ramach których umożliwiono obsługę kart DILO według trzeciego wzoru karty wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Usługi produkcyjne dostępne są pod adresami:

Usługi testowe dostępne są pod adresami:

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów można kierować na adres:

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności