Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

01-02-2019

Informujemy, że pod koniec stycznia 2019 r. wyczerpała się wartość licznika co w konsekwencji spowodowało zmianę numeracji kart DILO poprzez dodanie wartości 20 do miesiąca. Ze względu na problem z realizacją kart rozpoczynających się od 1921 przez Świadczeniodawców w swoim oprogramowaniu przywrócona została generacja numerów zgodnie z dokumentacją.

Bardzo prosimy o umożliwienie realizacji kart z wygenerowanymi numerami rozpoczynającym się od 1921.

Budowa numeru karty składa się z 11 cyfr:
RRMMNNNNNNS gdzie:
RR – ostanie dwie cyfry roku
MM – miesiąc wydania karty
NNNNNN – numer kolejnej wydanej karty w danym miesiącu
S suma kontrolna

Źródło: Departament Informatyki

 

 

 

Wszystkie aktualności