Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-03-2021

Komunikat dla usługodawców realizujących endoprotezoplastyki stawowe w ramach Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 marca 2021 r. rozpoczął się pilotaż Rejestru endoprotezoplastyk (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru endoprotezoplastyk (Dz. U. poz. 2409).

Do pilotażu przystąpiło kilka wytypowanych placówek z terenu sześciu oddziałów wojewódzkich  w okresie  1 marca – 30 kwietnia 2021 r. a po tym okresie zakładane jest  jego rozszerzenie na kolejne ośrodki w wytypowanych oddziałach wojewódzkich NFZ  z planowanym zakończeniem do 30 czerwca 2021 r.

Dla wszystkich usługodawców Rejestr endoprotezoplastyk zostanie udostępniony 31 lipca 2021 r.

Do tego czasu pozostali świadczeniodawcy wprowadzają dane dotyczące endoprotezoplastyk stawowych do Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk na tych samych zasadach jak obecnie.

Materiały i instrukcje dotyczące pracy w Rejestrze endoprotezoplastyk otrzymają Państwo po zakończeniu pilotażu z uwzględnieniem jego wyników.  

 

Wszystkie aktualności