Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA– Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych

11-01-2019

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia jest realizowany projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Celem praktycznym Projektu jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych (Hospital-Based Health Technology Assessment [HB-HTA]), służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym (dyrektorzy szpitali) oraz (pośrednio) na poziomie ogólnopolskim.

Projekt obejmuje fazę badawczą oraz fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce obejmującą pilotażowe wdrożenie HB-HTA w wybranych ośrodkach.

Projekt jest realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach konsorcjum z Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

Realizacja projektu ma zakończyć się 31 grudnia 2021 r.

Wszystkie aktualności