Aktualności

Drukuj

Aktualności Oddziałów

To już ostatnie trzy dni na skorzystanie z abolicji

10-04-2017

Jeszcze tylko do 12 kwietnia osoby, które miały prawo do świadczeń, ale wcześniej nie dopełniły formalności np. nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia, mogą skorzystać z tzw. abolicji. Informacje dotyczące możliwości wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są codziennie w siedzibach Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Dodatkowo niektóre oddziały wydłużają godziny pracy, po to, by wszyscy zainteresowani mogli dopełnić wszelkich formalności przed upływem ustawowego terminu. W poniedziałek (10 kwietnia) w Małopolskim OW NFZ w Krakowie, w Świętokrzyskim OW NFZ w Kielcach i Łódzkim OW NFZ w Łodzi wydłużone zostały godziny pracy do godz. 17.00, a w Zachodniopolskim OW NFZ w Szczecinie i w Koszalinie do godz. 18.00. Dodatkowo we wtorek (11 kwietnia) zarówno Łódzki OW jak i Śląski OW NFZ będzie pracował do godz. 18.00. Ponadto 10 i 11 kwietnia w godz. od 8.00 do 18.00 czynne będą oddziały we Wrocławiu (Dolnośląski OW NFZ) i Zielonej Górze (Lubuski OW NFZ).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach OW NFZ

Przypomnijmy: możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy osób, które w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych (począwszy od 1.01.2013 r.) spełniały przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie były. Najczęściej chodzi o członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy nie zostali przez tę osobę zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te w momencie korzystania ze świadczeń złożyły pisemne oświadczenie, że mają do nich prawo (bo były o tym przekonane) lub przedstawiły dokumenty (dowody ubezpieczenia) potwierdzające prawo do świadczeń.

12 kwietnia 2017 r. kończy się 90-dniowy, wynikający z ustawy, okres abolicji, który polega na umorzeniu przez Fundusz już wszczętych postępowań administracyjnych (ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) i nie podejmowaniu nowych. Po tym terminie nadal będzie możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zasadniczo w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia, ale już tylko w stosunku do osób, które na bieżąco korzystały ze świadczeń opieki zdrowotnej.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

 

Wszystkie aktualności