Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Drukuj

Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert WAG.II.261.1.13.2018/WAG.II.261.1.14.2018

07.12.2018
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytanie o cenę” na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów MOW NFZ w Krakowie w roku 2019.

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.11.2018

29.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie migracji posiadanego systemu kontroli dostępu komputerów, urządzeń i użytkowników do sieci (protokół 802.1X) opartego o klaster urządzeń Juniper IC-4500 do nowej wersji systemu.”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.10.2018

30.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.9.2018

30.08.2018
Wykonanie rozbudowy dwóch posiadanych urządzeń zabezpieczenia sieci Juniper SRX3400 o dodatkowe karty i interfejsy optyczne 10G oraz rozbudowy dwóch posiadanych urządzeń CheckPoint 12600 o dodatkowe dwie karty interfejsów optycznych 10G

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.8.2018

24.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów biurowych, papieru oraz kopert”

Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.6.2018

21.08.2018
„Wykonanie rozbudowy dwóch posiadanych urządzeń zabezpieczenia sieci Juniper SRX3400 o dodatkowe karty i interfejsy optyczne 10G oraz rozbudowy dwóch posiadanych urządzeń CheckPoint 12600 o dodatkowe dwie karty interfejsów optycznych
  1  2  3  4