Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kompleksowe utrzymanie czystości.

15-05-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kompleksowe utrzymanie czystości.

08-05-2020

Załączniki:

  1. Informacja z otwarcia ofert.
  2. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (zał. nr 6 do SIWZ).
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Publikujący informację: Renata Cegielska
Publikacja informacji: 15.05.2020 15:32
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności