Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet.

13-05-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet
w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 oraz usługi połączenia wszystkich placówek ZOW NFZ
siecią rozległą WAN.

05-05-2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dostępu do sieci Internet w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 oraz usługi połączenia wszystkich placówek ZOW NFZ siecią rozległą WAN.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
  2. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do Zaproszenia).
  3. Formularz oferty (zał. nr 2 do Zaproszenia).
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Renata Cegielska
Publikacja informacji: 13.05.2020 16:01
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności