• A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Liczy się każdy oddech - informacje

13 - 19 kwietnia Światowy Tydzień Alergii

10-04-2015

Z inicjatywy Światowej Organizacji  Alergii (World Allergy Organization,WAO) 13-19 kwietnia 2015 r. ogłoszono światowym tygodniem alergii.

W tym roku, obchody tygodnia alergii mają na celu uświadomienie społeczeństwom barier i ograniczeń wynikających z przebiegu chorób alergicznych, w tym w szczególności powiązań pomiędzy doświadczaniem chronicznego nieżytu nosa a zapadalnością na astmę.

Alergiczny nieżyt nosa jest najczęstszą chorobą alergiczną, na którą cierpi od 10 do 40% populacji świata, zwłaszcza dzieci, a jego występowanie wciąż rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że na świecie około 400 milionów ludzi cierpi na alergiczny nieżyt nosa, a kolejne 300 mln na astmę.

Alergiczny nieżyt nosa występuje u około 80 % chorych na astmę, a 40 % pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa ma także astmę. Współwystępowanie zatem tych dwóch chorób jest alarmujące, a ryzyko zachorowania na astmę wśród pacjentów z alergicznym nieżytem nosa bardzo wysokie.

Taki obraz epidemiologiczny prowadzi do wzrostu obciążeń społecznych i ekonomicznych dla pacjentów, opiekunów i całego społeczeństwa.

W ramach obchodów tygodnia alergii z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę alergię i POCHP i Wojskowego Instytutu Medycznego zapraszamy w dniach 13 - 16 kwietnia do Poradni Specjalistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Harmonogram konsultacji:

  • 13.04 poniedziałek godz.8.00 - 12:00, Poradnia specjalistyczna
  • 14.04 wtorek godz.8.00 - 12:00,  Poradnia specjalistyczna
  • 15.04 w środę godz.11.00 - 14:00, Poradnia Alergologiczna w Klinice Chorób  Infekcyjnych i Alergologii
  • 16.04 czwartek godz.13.00 - 17:00, Poradnia Specjalistyczna

Zespół alergologów z WIM z okazji tygodnia alergii - bezpłatnie - będzie wykonywać konsultacje alergologiczne. Szczególnie zapraszamy osoby z przewlekłym katarem mające takie objawy jak :kaszel, świsty i uczucie duszności.
Koordynatorem akcji w WIM jest dr Piotr Dąbrowiecki i mgr Katarzyna Mirkowska tel: 502 265 246

W ramach obchodów tygodnia alergii w czwartek 16 kwietnia o godzinie 10:00 odbędzie się wykład i warsztaty dla chorych  pt.  „Astma i alergia razem czy obok siebie” wykład i warsztaty poprowadzi dr Piotr Dąbrowiecki.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

 

 


 

Wszystkie aktualności

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat dla świadczeniobiorców

31.01.2018
w sprawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych bądź odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przerwa serwisowa

05.01.2018
Informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania prac konserwacyjnych w systemach informatycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 5 stycznia 2018 r. od godziny 09:00 do godziny 15:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu ZIP...

Prawa kobiet w ciąży

18.12.2017
Kobiety w ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością.

Pacjencie, pamiętaj, że masz prawo do kompleksowych świadczeń

18.12.2017
Placówki, z którymi zawieramy umowy, mają obowiązek udzielania świadczeń w sposób kompleksowy.

Informacja o pracach technicznych

16.11.2017
W związku z pracami technicznymi związanymi ze zmianą zasilania energetycznego w dniu 17 listopada 2017 r. od godz. 7.00 mogą występować problemy z pracą niektórych systemów Narodowego Funduszu Zdrowia w tym: SOFU; SOLU; SIMP; SMPT; SRU; AP-REJKONT...

Prace techniczne

16.11.2017
W związku z pracami technicznymi związanymi ze zmianą zasilania energetycznego, chwilowo nie są dostępne usługi dotyczące wystawiania kart EKUZ.

Kolejkę do sanatorium sprawdzisz bezpłatnie na stronie internetowej NFZ

29.08.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie internetowej Centrali Funduszu oraz stronach oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą w specjalnej przeglądarce sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu...

NFZ przypomina o możliwości korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

25.08.2017
W trosce o zdrowie dzieci przypominamy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów...

Komunikat dla Pacjentów

21.08.2017
Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Komunikat w sprawie leków stosowanych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

21.07.2017
W dniu 20 lipca br. w Centrali NFZ odbyło się spotkanie Andrzeja Jacyny p.o. Prezesa NFZ z przedstawicielami organizacji zrzeszających Pacjentów. Spotkanie dotyczyło kwestii wspólnego zakupu leków w ramach programu lekowego...
Zobacz szczegóły