Dla Pacjenta

Liczy się każdy oddech - informacje

Informacja dla pacjentów

19-06-2013

Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach spirometrycznych prowadzonych w ramach obchodów II Światowego Dnia Spirometrii w Polsce

27 czerwca 2013 r. obchodzimy po raz drugi Polski Dzień Spirometrii. Organizatorami tej akcji są EFA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Obturacyjne Choroby Płuc) i Polska Federacja Chorych na Astmę, Alergię i POChP przy współpracy z Polskim Towarzystwem Alergologicznym, a patronat nad nią objęła Pani Agnieszka Pachciarz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

W kilkudziesięciu placówkach zdrowia, w przychodniach, szpitalach, ale także w urzędach użyteczności publicznej, sklepach, ośrodkach sportowych, kościołach w całej Polsce będzie można wykonać bezpłatną spirometrię, która poprzez ocenę pojemności płuc i przepływu powietrza przez drogi oddechowe pomaga potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). To bezbolesne i nieinwazyjne badanie pozwala szybkie określenie stopnia upośledzenia drożności dróg oddechowych. Dzięki niemu można rozpoznać i określić rodzaj zaburzeń oddychania, ocenić stopień upośledzenia czynności układu oddechowego, określić szybkość rozwoju choroby oraz wpływ czynników ryzyka - palenia tytoniu i ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza. Spirometria pozwala także w prosty sposób ocenić skuteczność prowadzonego leczenia.

- - -

W czasie poprzednich akcji przebadało się ponad 10.000 osób, a u około 2.000 z nich stwierdzono astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Większość chorych była nieświadoma faktu, że przyczyną ich dolegliwości, uporczywego kaszlu i duszności, mogą być te schorzenia.

Każda osoba zgłaszająca się na badanie proszona jest o wypełnienie ankiety, która została opracowana we współpracy z ekspertami z Politechniki Warszawskiej, prowadzącymi badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza spowodowanych gęstością zabudowy i infrastruktury komunikacyjnej na układ oddechowy.

Aktualna lista placówek biorących udział w II Polskim Dniu Spirometrii.


źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 19.06.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.07.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

17.03.2020
Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ministerstwo Zdrowia: Listy oczekujących - zawieszenie obowiązku dostarczenia oryginału skierowania

Ważne!
14.03.2020
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zawieszenia obowiązku dostarczania oryginału skierowania w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Sprawdź szczegóły.

Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Ważne!
11.03.2020
Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość skorzystają m.in. pacjenci poradni onkologicznych, kardiologicznych czy neurologicznych, którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli.

Wykazy placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa

Ważne!
10.03.2020
Udostępniamy wykazy podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Chemioterapia domowa staje się faktem

02.03.2020
Nowe Zarządzanie Prezesa NFZ umożliwia chorym przyjmującym chemioterapię leczenie w domu, z zastosowaniem specjalnych infuzorów. Dzięki temu rozwiązaniu pobyt w szpitalu skraca się do minimum, poprawia się skuteczność leczenia, pacjenci pozostają aktywni.

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w szpitalach

Ważne!
27.02.2020
Do końca lutego do szpitali w całej Polsce trafią specjalne plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Plakaty będą dystrybuowane przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Brexit – co dalej?

30.01.2020
Informacja na temat konsekwencji uporządkowanego Brexitu
Zobacz szczegóły