Dla Pacjenta

Leczenie w ramach przepisów o koordynacji (EKUZ)

Portal EKUZ

Wszelkie informacje na temat leczenie w ramach przepisów o koordynacji dostępne są na portalu

www.ekuz.nfz.gov.pl