logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Uprawnienia szczególne

Uprawnienia szczególne

Dzieci i młodzież do ukończenia 26. roku życia

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Inwalidzi wojenni

Inwalidzi wojskowi

Kobiety w ciąży i w okresie połogu

Kombatanci

Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu

Osoby chore na gruźlicę

Osoby pracujące w zakładach produkujących azbest i stosujących azbest w produkcji

Osoby represjonowane

Osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych

Osoby zakażone wirusem HIV

Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań za granicą

Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów

Zasłużeni dawcy przeszczepu

Dawcy przeszczepu

Zasłużeni honorowi dawcy krwi