• A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Zespoły koordynujące

Leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) - protokoły

12.12.2017
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Leczenie Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem - protokoły

28.11.2017
Protokoły ze spotkania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem w programie „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki...

Komunikat w sprawie rozwiązania zespołu

27.10.2017
Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia...

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej

05.10.2017
W sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Zaburzeń Motorycznych w Przebiegu Choroby Parkinsona

Reumatologia - Protokoły z posiedzeń

06.09.2017
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (od początku 2011 r.)

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej

24.08.2017
Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry.
1  2  3  4  5  6  7