Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Komunikat DGL

01-02-2019

W związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2018 poz. 123) oraz na podstawie zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje Zespół Koordynacyjny do spraw leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni w następującym składzie:

  • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie – Przewodnicząca Zespołu;
  • prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk - Katedra i Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie – Zastępca Przewodniczącej Zespołu;
  • dr hab. n med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska - Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
  • dr n. med. Maria Jędrzejowska - Zakład Genetyki Medycznej, Poradnia Genetyczna, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;
  • dr n. med. Andrzej Opuchlik - Katedra Neurologii, Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego, Zakład Neurochemii i Neuropatologii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie;
  • dr hab. n. med. Sławomir Michalak - Oddział Kliniczny Neurologii, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
  • dr n. med. Mirosław Jasiński - Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

Ponadto w posiedzeniach zespołu uczestniczyć będzie przedstawiciel jednostki koordynującej, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zespół Koordynacyjny do spraw leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni dokonuje kwalifikacji pacjentów do terapii w ramach programu lekowego „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10 G12.0, G12.1)”, w oparciu o opis ww. programu lekowego, który stanowi załącznik nr B.102. do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Zespołu.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności