Kontakt

Drukuj

Infolinie NFZ

Pod numerami infolinii oddziałów wojewódzkich NFZ można uzyskać informacje dotyczące m.in. :

  • danych teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ,
  • danych teleadresowych placówek NFZ,
  • zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta,
  • zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń,  systemu e-WUŚ,  systemu ZIP, wysokości składki, zasad uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  • zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej,
  • zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

 

Dzwoniąc na infolinię dotyczącą pierwszego wolnego terminu, można uzyskać informację gdzie świadczenie zostanie udzielone najwcześniej.

 

Numery infolinii ogólnych i "pierwszy wolny termin" w oddziałach wojewódzkich NFZ

Lp.

Oddział Wojewódzki NFZ

Infolinia ogólna

Infolinia "pierwszy wolny termin"

1

Dolnośląski

(71) 79 79 100

800 804 001

2

Kujawsko-Pomorski

(52) 55 57 706

801 002 706

800 007 706

3

Lubelski

194 88

(81) 194 88

800 804 003

4

Lubuski

801 002 110

(68) 41 10 110

800 007 798

5

Łódzki

801 002 275

(42) 29 99 275

800 007 725

6

Małopolski

(12) 194 88

(12) 29 88 386

(12) 29 88 404

800 007 797

7

Mazowiecki

(22) 45 67 401

800 804 007

8

Opolski

194 88

(77) 194 88

800 804 008

9

Podkarpacki

800 804 009

800 804 009

10

Podlaski

(85) 74 59 500

800 804 010

11

Pomorski

801 002 246 - dla numerów stacjonarnych
(58) 58 55 107 - dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy

800 007 793

12

Śląski

(32) 79 00 903

801 002 903

800 800 008

13

Świętokrzyski

(41) 36 46 288

800 060 213

14

Warmińsko-Mazurski

194 88

(89) 194 88

(89) 62 71 277

800 133 773

800 133 773

15

Wielkopolski

800 800 895

800 800 895

16

Zachodniopomorski

801 002 272

(91) 88 19 972

800 804 016

Infolinia Centrali NFZ

 (22) 572 60 42

800 392 976