zaawansowane

Strona główna >> Komunikaty NFZ >> Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18.11.2013 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi prace w celu zwiększenia roli jakości w ocenie ofert świadczeniodawców. Istotnym elementem oczekiwanym od świadczeniodawców będzie monitorowanie realizacji przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych oraz promowanie prawidłowej polityki antybiotykowej w szpitalach.

Jako jedno z narzędzi oceny jakości kontroli zakażeń szpitalnych przewiduje się ankietę, w której świadczeniodawcy odpowiedzą na pytania dotyczące zasad monitorowania zakażeń w szpitalu, jak również prowadzenia badań epidemiologicznych. Ocenie będzie podlegać również fakt posiadania i stosowania przez szpital własnej procedury postępowania w zakresie antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej oraz programu racjonalnej polityki antybiotykowej, zgodnej z rekomendacjami Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

W opinii ekspertów jednym z kluczowych elementów skutecznego programu kontroli zakażeń szpitalnych jest odpowiednio wykształcona kadra odpowiedzialna za opracowanie programu, wiarygodne monitorowanie zakażeń szpitalnych, wprowadzenie procedur profilaktyki zakażeń, a wreszcie szkolenia personelu szpitala. Rzetelnie prowadzony program kontroli zakażeń szpitalnych może być jednym z najbardziej efektywnych finansowo programów realizowanych przez szpital poprzez skrócenie okresu hospitalizacji, zmniejszenie częstości występowania zakażeń.

Szpitalna polityka antybiotykowa powinna być prowadzona przez przygotowany do zadań zespół do spraw antybiotykoterapii, który opracuje szpitalną listę antybiotyków i wskazania do ich stosowania. Istotną częścią prowadzonych działań powinien być monitoring stosowania antybiotyków, nieustanna edukacja oraz administracyjna kontrola.

W świetle mało skutecznych działań należy promować procedury, mające na celu kontrolę zakażeń szpitalnych oraz dbałość o prawidłową politykę antybiotykową. Dlatego też NFZ będzie brał pod uwagę wymienione parametry w trakcie oceny świadczeniodawców w postępowaniach konkursowych prowadzonych z początkiem 2014 roku.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, obchodzony 18 listopada, ma na celu podniesienie świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia, jakim jest oporność na antybiotyki, oraz racjonalnego stosowania antybiotyków. Najnowsze dane potwierdzają, że wzrasta liczba pacjentów zakażonych bakteriami opornymi, a antybiotykooporność w coraz większym stopniu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

rzecznik prasowy Andrzej Troszyński


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 18.11.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 22.11.2013 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 4984 razy.

Pokrewne artykuły

27.03.2015 r.
Informacja dla świadczeniodawców dotycząca realizacji świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym w ramach umowy leczenie szpitalne - pakiet onkologiczny.
26.03.2015 r.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
20.03.2015 r.
Uchwała Nr 7/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji Zespołu Problemowego do spraw świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
13.03.2015 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.
11.03.2015 r.
Komunikat prasowy dotyczący zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe
11.03.2015 r.
Zarządzenie Nr 14/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
3.03.2015 r.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w części dotyczącej rodzaju: leczenie szpitalne (hospitalizacja, hospitalizacja planowa).
28.01.2015 r.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
27.01.2015 r.
Zarządzenie Nr 7/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
20.01.2015 r.
Szczegółowe instrukcje postępowania związanego z dalszymi etapami rejestracji kart DiLO.
20.01.2015 r.
Szczegółowe instrukcje postępowania związanego z wydaniem kart DiLO.
20.01.2015 r.
Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP w wersji 1.1.2015
na górę

Komunikaty NFZ

Tagi

W serwisie

Strona główna


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.