Wniosek o wydanie EKUZ (opublikowano 30.11.2005 r.)

Wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Wniosek o EKUZ dla osób ubezpieczonych w związku z pobytem czasowym (turystycznym)

Wniosek o EKUZ dla osób z art. 2 ust. 1 pkt. 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - związku z pobytem czasowym (turystycznym)

Wniosek o EKUZ dla osób ubezpieczonych w związku z:

Dodatkowe dokumenty i informacje:

Informacja w sprawie utraty uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla posiadaczy EKUZ PL

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią

Zaświadczenie o okresach podlegania i opłacania składek z KRUS

Zaświadczenie wypełnianie przez płatnika składek - DOC

Więcej szczegółów na stronie www.nfz.gov.pl/ekuz.