zaawansowane

Legislacja >> Dzienniki Ustaw 2004 >> Dz.U.04.255.2567 z dnia 1 grudnia 2004 r.

29.12.2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie wzorów zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

Na podstawie art. 25d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się wzory zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się wzory zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru (Dz. U. Nr 65, poz. 602).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.

Pliki do pobrania
46.51 KB, 17.02.2005 r.
46.5 KB, 17.02.2005 r.
47.6 KB, 17.02.2005 r.

źródło - Redakcja serwisu internetowego NFZ
Dodany: 29.12.2004 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 17.02.2005 r. Aneta Styrnik
Artykuł przeczytany 35887 razy.
na górę

Dzienniki Ustaw 2004

W serwisie

  • Dzienniki Ustaw 2005
  • Dzienniki Ustaw 2004
  • Dzienniki Ustaw 2003
  • Dziennik Urzędowy MZ 2006
  • Dziennik Urzędowy MZ 2005
  • Dziennik Urzędowy MZ 2004

  • Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.