zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ >> Zarządzenia Prezesa >> Zarządzenie Nr 54/2012/DSOZ

13.09.2012 r.
Treść archiwalna

Zarządzenie Nr 54/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, służący do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący list oczekujących, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Komunikat, o którym mowa w § 1, stosuje się również do korekt i uzupełnień danych przekazanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia z wyłączeniem informacji przekazywanej w atrybucie "typ-osoby", o której mowa w szczegółowej strukturze komunikatu danych o listach oczekujących.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 444 i Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz.887, Nr 171, poz. 1016, Nr 2015, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. , poz. 123 i poz.476.

Pliki do pobrania

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 13.09.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.12.2014 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 29493 razy.

Pokrewne artykuły

3.03.2015 r.
Zarządzenie Nr 13/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.
30.01.2015 r.
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne
15.01.2015 r.
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne
5.01.2015 r.
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.
30.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 99/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.
24.12.2014 r.
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.
22.12.2014 r.
Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia od stycznia 2015 r.
11.12.2014 r.
Informacja w sprawie szczegółowego formatu komunikatu XML dotyczącego list oczekujących, za pomocą którego świadczeniodawcy powinni sprawozdawać informację o kolejkach od 1 stycznia 2015 r.
20.03.2013 r.
Lista warunków weryfikacji komunikatów XML dotyczących list oczekujących.
na górę

Zarządzenia Prezesa

Tagi

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.