zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ >> Skargi i wnioski >> Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

dodano 16.11.2011 r., aktualizacja 21.08.2014 r.

Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Działu Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

bezpośrednio:

w poniedziałki i czwartki - w godzinach od 8.00 do 17.00

we wtorki, środy i piątki - w godzinach od 8.00 do 16.00

faksem:

22 572 63 31

drogą elektroniczną na adres:

pisemnie na adres:

Departament Spraw Świadczeniobiorców
Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Ponadto szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków można uzyskać pod numerem telefonu

22 572 60 41

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje zarządzenie Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. (ze zm.), a w szczególności przepisy § 7.

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz ustnie do protokołu.
  2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.
  3. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  4. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.
  5. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym i nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.
  6. Składanie skarg i wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy (ePUAP).
  7. Na skargi lub wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 16.11.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 21.08.2014 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 62304 razy.

Informacje o zmianach

21.08.2014 r. - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Aktualizacja informacji.
3.04.2014 r. - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Edycja artykułu.
31.01.2014 r. - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Aktualizacja informacji.
28.03.2013 r. - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Aktualizacja informacji.
27.09.2012 r. - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Aktualizacja informacji.
16.11.2011 r. - Norbert Tyszka
Opublikowano dokument.
16.11.2011 r. - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Przekazano dokument do publikacji.

Pokrewne artykuły

30.06.2014 r.
Zarządzenie Nr 36/2014/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.
26.10.2011 r.
Zarządzenie Nr 75/2011/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia
1.07.2010 r.
Zarządzenie Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia
13.02.2009 r.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
na górę

Skargi i wnioski

Tagi

BIP - info

W serwisie

Biuletyn Informacji Publicznej NFZ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.