zaawansowane
baner - elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców

Komunikaty dotyczące eWUŚ

22.09.2014 r.
Informacja w związku z nieprawidłowościami w zakresie korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).
21.02.2014 r.
Informacja dotycząca spadku wydajności usługi eWUŚ.
16.01.2014 r.
Informacja w sprawie potwierdzania w systemie eWUŚ prawa do świadczeń na podstawie decyzji wydanej przez wójta/burmistrza/prezydenta gminy oraz osób ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
11.12.2013 r.
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, od godziny 17.00 w piątek 13 grudnia 2013 r. do godziny 23.00 w niedzielę 15 grudnia 2013 r., nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.
3.10.2013 r.
Informujemy, że ze względu na niezbędne prace konserwacyjne w dniu 5 października 2013 r. (sobota) w godzinach 20:00-24:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu eWUŚ.

Informacje dla pacjentów

16.11.2012 r.
Odpowiedzi na pytania dotyczące potwierdzania uprawnień do świadczeń, najczęściej zadawane przez pacjentów.
19.12.2012 r.
Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogą składać w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo.
30.11.2012 r.
Telefony informacyjne dla pacjentów w oddziałach Funduszu.
10.12.2012 r.
Ulotka informacyjna dla studentów o zasadach zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego.
16.11.2012 r.
Ulotka informacyjna dla pacjenta o zasadach potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych po 1 stycznia 2013 r.

Informacje dla świadczeniodawców

4.04.2013 r.
W jaki sposób świadczeniodawca może uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?
4.04.2013 r.
Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców
5.03.2013 r.
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowej procedury weryfikowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji.
4.03.2013 r.
Komunikat w sprawie sprawozdawania potwierdzenia uprawnień pacjenta.
19.02.2013 r.
Komunikat w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób, które pobierają zasiłki na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, albo ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty.

Informacje dla producentów oprogramowania

Definicję produkcyjnej usługi autoryzacji można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/Auth?wsdl

Definicję produkcyjnej usługi ServiceBroker można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/ServiceBroker?wsdl

Definicję testowej usługi autoryzacji można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-test/services/Auth?wsdl

Definicję testowej usługi ServiceBroker można znaleźć pod adresem:
https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus-auth-test/services/ServiceBroker?wsdl

Pozostałe informacje

18.12.2013 r.
W związku z przygotowywaniem systemu eWUŚ do udostępnienia funkcji zarządzania hasłem do konta za pośrednictwem usług sieciowych publikujemy zmodyfikowaną dokumentację.
5.07.2013 r.
Komunikat w sprawie włączenia obsługi komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń eWUŚ w wersji 3.0.
25.06.2013 r.
Zmodyfikowane pliki z opisem usługi eWUŚ zawierające przykłady danych testowych dla komunikatu w wersji 3.0.
4.06.2013 r.
Zmodyfikowane pliki z opisem usługi eWUŚ.
21.12.2012 r.
Zmodyfikowane pliki z opisem usługi eWUŚ dla producentów oprogramowania.

Podstawy prawne

11.12.2012 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
12.10.2012 r.
Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 13 września 2012 r.)
na górę

Kontakt

Infolinia 800-1600
800 392 976
22 572 60 42

kolejki@nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Infolinie eWUŚ w oddziałach NFZ

niepełnosprawniInformacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt dla mediów
kontakt e-mail

Adres do korespondencji

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00
faks 22 572 63 33

W serwisie

eWUŚ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.