zaawansowane

eWUŚ >> Świadczeniodawca >> Instrukcja

dodano 12.10.2012 r., aktualizacja 4.04.2013 r.

Korzystanie z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców przez świadczeniodawców oraz lekarzy posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych jest możliwe dopiero po wydaniu Fundusz upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ na podstawie elektronicznego wniosku sporządzonego przez podmiot.
Weryfikacją wniosków i wydawaniem upoważnień zajmują się oddziały wojewódzkie NFZ, z którymi podmioty podpisały stosowne umowy.
Poniżej przedstawiamy skróconą instrukcję uzyskania dostępu do eWUŚ. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do dostępu do eWUŚ, a także zasady udzielania i odbierania upoważnień do korzystania z eWUŚ zawierają Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - usługa eWUŚ .

W jaki sposób podmiot może uzyskać dostęp do eWUŚ?

 • Po zalogowaniu się do Portalu* należy wypełnić elektroniczny wniosek o uzyskanie prawa do korzystania z eWUŚ, który zawiera:
  • dane identyfikacyjne podmiotu,
  • zobowiązanie podmiotu do przestrzegania przepisów zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz zasad zachowania w tajemnicy i nieujawniania danych pozyskanych z Funduszu.
 • Po weryfikacji elektronicznego wniosku Fundusz wydaje podmiotowi upoważnienie do korzystania z usługi eWUŚ.
 • Po uzyskaniu upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ w systemie pojawi się elektroniczny wniosek o nadanie uprawnień lokalnego administratora eWUŚ, który należy wypełnić.
 • Po zaakceptowaniu elektronicznego wniosku przez oddział NFZ wskazana przez podmiot osoba otrzymuje uprawnienia lokalnego administratora eWUŚ.
 • Uprawnienia lokalnego administratora eWUŚ pozwalają na:
  a) występowanie do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ oraz
  b) nadawanie i odbieranie uprawnień operatorom eWUŚ do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ
 • Przed nadaniem uprawnień do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ zarówno lokalni administratorzy eWUŚ jak i operatorzy eWUŚ powinni podpisać stosowne oświadczenie, a podmiot powinien wydać im upoważnienie do korzystania z usługi eWUŚ.

*Portal oznacza:
System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) lub System Numerowania Recept Lekarskich (SNRL) dla świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub lekarzy posiadających umowę o wystawianie recept lekarskich z oddziałem:

 • mazowieckim,
 • świętokrzyskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • lubelskim,
 • wielkopolskim,
 • warmińsko-mazurskim,
 • podlaskim,
 • zachodniopomorskim.

Portal Świadczeniodawcy lub Portal Personelu dla świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub lekarzy posiadających umowę o wystawianie recept lekarskich z oddziałem:

 • pomorskim,
 • lubuskim,
 • dolnośląskim,
 • opolskim,
 • łódzkim,
 • śląskim,
 • małopolskim,
 • podkarpackim.
Pliki do pobrania
31 KB, 12.04.2013 r.

źródło - Departament Informatyki
Dodany: 12.10.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.04.2013 r. Norbert Tyszka
Artykuł przeczytany 185437 razy.

Informacje o zmianach

4.04.2013 r. - Departament Informatyki
Aktualizacja informacji i wzoru oświadczenia.
27.12.2012 r. - Departament Informatyki
Aktualizacja instrukcji.
21.11.2012 r. - Departament Informatyki
Zaktualizowano plik upoważnienia.
7.11.2012 r. - Departament Informatyki
Doprecyzowanie zapisów
12.10.2012 r. - Norbert Tyszka
Opublikowano dokument.
12.10.2012 r. - Departament Informatyki
Przekazano dokument do publikacji.

Pokrewne artykuły

5.03.2013 r.
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowej procedury weryfikowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji.
8.01.2013 r.
Informacja dla świadczeniodawców rozliczających się w SIMP
28.12.2012 r.
Informacja dotycząca "Kodu autoryzacji" przekazywanego świadczeniodawcy przez system eWUŚ w ramach zapytania o uprawnienia pacjenta.
27.12.2012 r.
Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe dotycząca weryfikacji uprawnień pacjentów za pomocą eWUŚ.
11.12.2012 r.
Poradnik dla świadczeniodawców "eWUŚ w rejestracji".
23.11.2012 r.
Komunikat w sprawie realizacji ustawowego prawa pacjentów do potwierdzenia drogą elektroniczną uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
14.11.2012 r.
W związku z nieprawdziwymi informacjami powtarzanymi przez przedstawicieli Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ), dotyczącymi spotkania w dniu 31 października br. przedstawicieli PPOZ z prezes NFZ Agnieszką Pachciarz w sprawie elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, publikujemy notatkę ze spotkania, podpisaną po jego zakończeniu przez przewodniczącą PPOZ Bożenę Janicką i prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz.
22.10.2012 r.
Informacja w sprawie możliwości weryfikacji prawa do świadczeń w systemie eWUŚ.
18.10.2012 r.
eWUŚ - telefony informacyjne dla świadczeniodawców w oddziałach wojewódzkich NFZ.
12.10.2012 r.
Odpowiedzi na pytania dotyczące eWUŚ, najczęściej zadawane przez świadczeniodawców.
12.10.2012 r.
Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców
na górę

Świadczeniodawca

Tagi

W serwisie

eWUŚ


Strona NFZ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych NFZ może być utrudnione. Więcej informacji o ustawieniach wyświetlania i polityce prywatności znajdziesz tutaj.