O NFZ

Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat w sprawie prezentacji założeń do projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

23-11-2016

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia mieszcząca się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 informuje, iż w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 odbędzie się prezentacja założeń do projektu ”System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd, działanie:  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Osoby, które są zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji założeń do ww. projektu proszę o zgłaszanie się do dnia 5 grudnia 2016 r. na adres e-mailowy:

źródło - Departament Analiz i Strategii

Wszystkie aktualności