O NFZ

Kontrole

Kontrole ordynacji lekarskiej w IV kwartale 2017 r.

05.03.2018
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w IV kwartale 2017 r.

Kontrole w aptekach w IV kwartale 2017 r.

05.03.2018
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w IV kwartale 2017 r.

Kontrole realizacji umów w 2017 r.

01.03.2018
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r.

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

21.02.2018
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta 2017 r.

Kontrole zewnętrzne w 2017 r.

19.02.2018
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2017 r.

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

15.12.2017
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I-III kwartale 2017 r.