O NFZ

Kontrole

Kontrole realizacji umów w I półroczu 2019 r.

15.11.2019
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez Terenowe wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w I półroczu 2019 roku

Kontrole ordynacji lekarskiej w II kwartale 2019 r.

08.11.2019
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w II kwartale 2019 r.

Kontrole w aptekach w II kwartale 2019 r.

08.11.2019
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w II kwartale 2019 r.

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

05.09.2019
Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców na podstawie danych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w I półroczu 2019 r.

Kontrole zewnętrzne w I półroczu 2019 r.

22.08.2019
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2019 r. w Narodowym Funduszu Zdrowia

Kontrole ordynacji lekarskiej w I kwartale 2019 r.

26.07.2019
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w I kwartale 2019 r.