Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

14-01-2016

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, który wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC).

Nadrzędnym celem wprowadzonych zmian jest poprawa opieki nad kobietą w ciąży zakończonej urodzeniem zdrowego noworodka.

Przedstawiony projekt wprowadza zasady finansowania i rozliczania świadczeń dla kobiet w ciąży, w ramach opieki koordynowanej prowadzonej przez podmiot wiodący, który zapewnia i koordynuje opiekę na wszystkich etapach ciąży: od opieki przedporodowej realizowanej głównie w trybie ambulatoryjnym przez lekarzy specjalistów i położne, poprzez poród, do opieki nad kobietą i noworodkiem w okresie 6 tygodni po porodzie. Taki model świadczeń ma na celu zapewnienie terminowej i ciągłej diagnostyki oraz opieki, przeprowadzenie porodu i opieki poporodowej realizowanej przez ten sam zespół medyczny, posiadający bieżącą wiedzę o przebiegu ciąży. Daje to poczucie bezpieczeństwa pacjentce, jak również zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie wszelkich pojawiających się nieprawidłowości. Ponadto pacjentka będzie miała możliwość wyboru osoby prowadzącej ciążę (lekarz lub położna).

Przedstawione rozwiązanie daje większe kompetencje dotyczące organizacji opieki nad pacjentką podmiotowi prowadzącemu, natomiast monitorowaniu podlegać będą wskaźniki jakości realizowanej opieki. Zakres parametrów jakościowych przygotowany został we współpracy z gronem ekspertów. Obejmują one m.in.: zakres wykonanej diagnostyki, odsetek porodów fizjologicznych, odsetek cięć cesarskich, udział kobiet pozostających w opiece koordynowanej powyżej 26 tygodni itp.

Finansowanie świadczeń będzie się odbywało w oparciu o liczbę porodów w danym podmiocie, z uwzględnieniem parametrów jakościowych.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 4 lutego br., na adres e-mail:  .”

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 14.01.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 19.01.2016 16:10
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności