• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 21/2008/I

16-06-2008

Uchwała Nr 21/2008/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 4 czerwca 2008 r. wniosku Prezesa NFZ pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego NFZ na 2008 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Gryza


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 16.06.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.06.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności