Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2004

09-12-2004

Uchwała Nr 23/2004
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok w zakresie zwiększenia środków finansowych o kwotę 428 mln

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 124 ust. 3 oraz art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004r. - dotyczący zwiększenia środków finansowych o kwotę 428 mln zł na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz Zaleski


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 9.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.12.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności