Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2008/I

23-07-2008

Uchwała Nr 23/2008/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 21 lipca 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. 1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku Prezesa NFZ z dnia 15 lipca 2008 r., pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Zastępca Przewodniczącego Rady
       Narodowego Funduszu Zdrowia

             Rudolf Borusiewicz


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 23.07.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.07.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności