Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 27/2008/I

21-08-2008

Uchwała Nr 27/2008/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. 1), oraz § 9 ust. 4 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jedn. stanowi załącznik do uchwały Nr 30/2007/I Rady NFZ z dnia 30 sierpnia 2007 r.), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

 Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku Prezesa NFZ z dnia 6  sierpnia 2008 r., pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
       Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr GRYZA


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 21.08.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 21.08.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności