Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 28/2005/I

20-07-2005

Uchwała Nr 28/2005/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 14 lipca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005r. Nr 94, poz. 788), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 9/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004r., załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz Zaleski


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 20.07.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 20.07.2005 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności