Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 33/2005/I

30-08-2005

Uchwała Nr 33/2005/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 24 sierpnia 2005 r.

w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110 oraz Nr 138, poz. 1154), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Janusz Zaleski


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 30.08.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.08.2005 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności