Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 36/2008/I

18-11-2008

Uchwała Nr 36/2008/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 124 ust. 2 i art. 121 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku Prezesa NFZ z dnia  5 listopada 2008 r. oraz uwzględniając autopoprawkę do tego wniosku z dnia 13 listopada 2008, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 r., stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2.

Przewodniczący Rady
       Narodowego Funduszu Zdrowia

  Piotr GRYZA


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 18.11.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 18.11.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności