Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2013/II

18-03-2013

Uchwała Nr 4/2013/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2012 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2013r. Prezesa NFZ oraz uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2012 roku" przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2012 r.

2) Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2012 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2012 roku" stanowią załączniki do uchwały. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 18.03.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 18.03.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności