Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 4/2015/III

26-06-2015

UCHWAŁA Nr 4/2015/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

       Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 16 czerwca 2015 r. wniosku Prezesa NFZ przyjmuje Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Rudolf Borusiewicz

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ za 2014 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 26.06.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 26.06.2015 16:21
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności