Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 172/2019/DEF

14.12.2019
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Zarządzenie Nr 170/2019/GPF

06.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 168/2019/DSOZ

29.11.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Zarządzenie Nr 167/2019/DSOZ

29.11.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie Nr 166/2019/DSOZ

29.11.2019
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Zarządzenie Nr 165/2019/DSOZ

29.11.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej