Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 38/2015/DEF

21-07-2015

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok
 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok zwiększa się pozycję B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 824.442 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 21.07.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 21.07.2015 12:58
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności