Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dotyczący wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

31-05-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1144), możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności została wydłużona do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Powyższy termin dotyczy również realizacji zleceń w sklepie lub aptece na podstawie podanego numeru zlecenia.

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej


Podstawa prawna

§ 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 679, z późn. zm.)

 

Wszystkie aktualności