Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynator dostępności

Kontakt do koordynatora dostępności w NFZ

Małgorzata Trębińska

e-mail: dostepnosc@nfz.gov.pl
telefon: +22 572 64 96

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.