Biuletyn Informacji Publicznej

Szacowanie wartości zamówienia

Teleplatforma pierwszego kontaktu

25-09-2020

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usług w ramach Teleplatformy pierwszego kontaktu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia szacowanej wartości zamówienia prosimy przesyłać do dnia 30 września 2020 r. do godziny 15:00 na adres: 

Ważne! Nie jest to zaproszenie do składania ofert, a jedynie prośba o przekazanie szacowanej wartości zamówienia.

Wszystkie aktualności