Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Ogłoszenia

Ogłoszenie o rekrutacji nr 18/2019 - Wydział Gospodarki Lekami - Lista kandydatów i termin rekrutacji (usunięto) - Zakończona

21-08-2019

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 18/2019

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Gospodarki Lekami

Nazwa stanowiska pracy

 

Starszy referent/młodszy specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy

Lublin

Główne zadania na stanowisku

 • weryfikowanie raportów statystycznych w zakresie programów lekowych i chemioterapii
 • monitorowanie, analizowanie i rozliczanie umów w w/w zakresie
 • tworzenie zestawień i sprawozdań na potrzeby Oddziału i instytucji zewnętrznych

Wymagania formalne

 

wykształcenie minimum średnie; preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych
(matematyka, ekonomia, analityka), przy czym:

 • dla stanowiska starszego referenta przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 3 lata pracy zawodowej
 • dla stanowiska młodszego specjalisty przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata pracy zawodowej, przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum rok pracy zawodowej

dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy pobierz plik
 • oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych oraz klauzula informacyjna pobierz plik
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy

Wymagania stawiane kandydatom w zakresie kompetencji

 • znajomość zasad funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu opieki zdrowotnej (źródło: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1373 ze zm.)
 • umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
 • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
 • dyspozycyjność

Termin i miejsce składania dokumentów

dokumenty aplikacyjne należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: REKRUTACJA NR 18/2019” w Kancelarii Oddziału (pok. nr 20)

do 5 września 2019r. do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Oddziału

adres:

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin  

Ważne informacje

 1. Informacja o terminie i miejscu pierwszego etapu  rekrutacji oraz o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Szkolnej 16
 2. Przed zatrudnieniem kandydat musi spełnić warunki określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. Informacje o kandydatach stanowią informację publiczną w zakresie art. 107b ww. ustawy
 4. Informację o ukończonych kursach, szkoleniach proszę umieścić w kwestionariuszu osobowym lub w załączniku (w formie zestawienia), nie ma potrzeby dołączania kopii zaświadczeń.    

Zakończenie rekrutacji  Nr 18/2019

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa stanowiska pracy
i nazwa komórki organizacyjnej

 

Starszy referent/młodszy specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami - 1 etat

 

Wynik

Nie wyłoniono kandydata spełniającego w dostatecznym stopniu wymagania określene dla stanowiska.

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 21.08.2019 10:03
Aktualizacja informacji: 18.09.2019 14:54
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności