Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Ogłoszenia

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 35/2018 - WAG - Lista kandydatów i termin rekrutacji (usunięto) - Wynik rekrutacji

03-10-2018

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 35/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Nazwa stanowiska pracy

Kierowca – 1 etat

Miejsce wykonywania pracy

Lublin, województwo lubelskie

Główne zadania na stanowisku

 • prowadzenie osobowego samochodu służbowego
 • przestrzeganie terminów obsługi okresowej samochodu (przeglądów, badań technicznych, ubezpieczenia)
 • dbanie o należytą czystość pojazdu
 • prawidłowe wypełnianie kart drogowych
 • wykonywanie obsługi codziennej samochodu
 • parkowanie pojazdu po zakończonej pracy w miejscu jego garażowania
 • dbałość o powierzone wyposażenie pojazdu
 • przestrzeganie zasad zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą oraz włamaniem

Wymagania formalne

 • prawo jazdy minimum kategorii B
 • udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie pracy w charakterze kierowcy lub pracy związanej ze stałym prowadzeniem samochodu

dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy pobierz plik
 • zgoda na przetwarzanie danych pobierz plik
 • kserokopia prawa jazdy i dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Wymagania stawiane kandydatom w zakresie kompetencji

 • predyspozycje psychofizyczne do pracy na stanowisku kierowcy, w tym podzielność uwagi
 • i odporność na stres
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej i operatywność
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność

Termin i miejsce składania dokumentów

dokumenty aplikacyjne należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: imię i nazwisko REKRUTACJA NR 35/2018” w Kancelarii Oddziału (pok. nr 20)

do 18 października 2018r. do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Oddziału

adres:

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin  

Ważne informacje

 1. Informacja o terminie i miejscu pierwszego etapu  rekrutacji oraz o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Szkolnej 16 
 2. Przed zatrudnieniem kandydat musi spełnić warunki określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. Informacje o kandydatach stanowią informację publiczną w zakresie art. 107b ww. ustawy
 4. Informacja dla kandydatów do pracy w Lubelskim OW NFZ dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) czytaj tutaj

 

Wynik rekrutacji  Nr 35/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa stanowiska pracy
i nazwa komórki organizacyjnej

Kierowca w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Lubelskiego OW NFZ - 1 etat

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Pan Tomasz Wrzeszcz, Lublin

Uzasadnienie wyniku

Pan Tomasz Wrzeszcz wykazał się odpowiednim przygotowaniem do pracy na oferowanym stanowisku. 

 

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 03.10.2018 14:50
Aktualizacja informacji: 01.03.2019 09:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności