Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Ogłoszenia

Ogłoszenie o rekrutacji nr 36/2018 - WI - Lista kandydatów i termin rekrutacji (usunięto) - Zakończenie rekrutacji

17-10-2018

Ogłoszenie o rekrutacji Nr 36/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Informatyki

Nazwa stanowiska pracy

Starszy referent – 1 etat

Miejsce wykonywania pracy

Lublin

Główne zadania na stanowisku

 • diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów oraz wsparcie użytkowników aplikacji
 • współpraca z dostawcami oprogramowania przy konserwacji systemów
 • wsparcie podmiotów kooperujących w zakresie procesu elektronicznej sprawozdawczości
 • udział w szkoleniu użytkowników
 • współpraca z administratorami w zakresie użytkowania, konfiguracji i wdrożenia aplikacji

funkcjonujących w Oddziale

 • współpraca przy opracowywaniu i udostępnianiu dokumentacji dla użytkowników systemu
 • współpraca w zakresie udostępniania informacji komórkom organizacyjnym Oddziału

 

Wymagania formalne

 

 • wykształcenie minimum średnie; preferowane wykształcenie wyższe
  na kierunku informatyka, matematyka, fizyka, kierunki inżynierskie
 • przy wykształceniu średnim wymagane są 3 lata pracy zawodowej

 

dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy pobierz plik
 • zgoda na przetwarzanie danych pobierz plik
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy

Wymagania stawiane kandydatom w zakresie kompetencji

Wymagania konieczne:

 • podstawowa znajomość relacyjnych baz danych
 • podstawowa znajomość języka zapytań SQL
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących opieki zdrowotnej i funkcjonowania NFZ
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, kreatywność, lojalność, komunikatywność

Wymagania pożądane:

 • podstawowa znajomość hurtowni danych
 • programowanie w języku VBA
 • znajomość systemów baz danych mile widziane DB2 w środowisku i5 OS i Oracie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumiałe posługiwanie się

instrukcjami technicznymi

 

Termin i miejsce składania dokumentów

dokumenty aplikacyjne należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: REKRUTACJA NR 36/2018” w Kancelarii Oddziału (pok. nr 20)

do 2 listopada 2018r. do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Oddziału

adres:

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin  

Ważne informacje

 1. Informacja o terminie i miejscu pierwszego etapu  rekrutacji oraz o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Szkolnej 16
 2. Przed zatrudnieniem kandydat musi spełnić warunki określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 3. Informacje o kandydatach stanowią informację publiczną w zakresie art. 107b ww. ustawy
 4. Informacja dla kandydatów do pracy w Lubelskim OW NFZ dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) czytaj tutaj

 

Zakończenie rekrutacji  Nr 36/2018

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Nazwa stanowiska pracy
i nazwa komórki organizacyjnej

 

Starszy referent w Wydziale Informatyki Lubelskiego OW NFZ
– 1 etat
 

Wynik

Nabór zakończony bez obsadzenia stanowiska pracy. Kandydat nie przystąpił do kwalifikacji.

 

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 17.10.2018 09:17
Aktualizacja informacji: 21.11.2018 15:08
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności