Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Koordynator dostepności w Opolskim OW NFZ

Kontakt do koordynatora dostępności w Opolskim OW NFZ

Kontakt do koordynatora dostępności w Opolskim OW NFZ

Paweł Fudala

e-mail:  (w temacie wiadomości proszę podać: DOSTĘPNOŚĆ)
telefon: 77 40 20 135

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Opolski OW NFZ
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez Opolski OW NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Opolskiego OW NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami