Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Praca w NFZ

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/54/2019 - lista kandydatów

13.11.2019
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu poszukuje kandydata na stanowisko: Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej- Sekcja PSZ, REH, PSY, SPO, OPH, SOK – 1 osoba –w celu zastępstwa pracownika

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/53/2019 - Lista kandydatów

08.11.2019
na stanowisko: Referent, Starszy Referent w Wydziale Gospodarki Lekami w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ – 1 osoba- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/52/2019 - zakończenie naboru

31.10.2019
na stanowisko: Kierownik Sekcji w Wydziale ds. Służb Mundurowych, Sekcji ds. Obsługi świadczeniodawców Resortowych i ratownictwa Medycznego- 1 osoba

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/51/2019 - zakończenie naboru

15.10.2019
na stanowisko: Referent w Wydziale Organizacyjnym w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ – 1 osoba – umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/50/2019 - zakończenie naboru

14.10.2019
na stanowisko: Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - 1 osoba – w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Ogłoszenie o naborze pracowników nr WKS/27/2019 - zakończenie naboru

07.06.2019
na stanowisko: Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - 1 osoba – w celu zastępstwa nieobecnego pracownika